Jesteś 6348744 gościem | Dziś jest poniedzialek, 28 wrzesnia 2020 | Godzina 00:40 |  | 

Proponowane klasy


 

Punkty za oceny :

(celujący - 18pkt., bardzo dobry - 17pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8pkt, dopuszczający - 2pkt )

max. 4x18 = 72 pkt.

 

Klasa 1B

Humanistyczno-prawnicza

Język polski, Matematyka, Historia,
Język angielski, Język włoski

Klasa 1C

Historyczno-językowa

Język polski, Matematyka, Historia,
Język angielski, Język niemiecki lub rosyjski

Klasa 1 E

Politechniczna

Język polski, Matematyka, Fizyka,
Język angielski, Język niemiecki

Klasa 1F

Ekonomiczno-językowa

Język polski, Matematyka, Geografia,
Język angielski, Język hiszpański

Klasa 1G

Biologiczno-chemiczna

Język polski, Matematyka, Biologia,
Język angielski, Język francuski

Klasa 1H

Biologiczno-chemiczna

Język polski, Matematyka, Biologia,
Język angielski, Język hiszpański

 

 

Opisy klas

 

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1E

Humanistyczno-prawnicza

Historyczno-językowa

Politechniczna

Humanista pozostaje osobą wszechstronną. Uczniom tej klasy proponujemy z jednej strony kontakt z niezwykłym językiem włoski, a poprzez język także z kulturą i historią Włoch. Poznawanie odbywa się nie tylko poprzez strony podręczników, ale poprzez współpracę z pracownikami Instytutu Filologii Włoskiej, a przede wszystkim w ramach wymiany z młodzieżą z Liceum w Varallo w Piemoncie. Z drugiej strony uczniowie spotykają się z prawnikami, jako obserwatorzy biorą udział w pracach poznańskich sądów, aby poznać specyfikę swego ewentualnego zawodu.   

Znajomość języka i przeszłości bywa podstawą dobrej komunikacji. W klasie prowadzone będą działania związane z projektami pamięć i edukacja. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi IPN w Poznaniu oraz z Instytutem Historii i WNPiD UAM w Poznaniu. W ramach tej współpracy odbywają się liczne projekty, warsztaty, a także spotkania ze świadkami historii. Świadectw przeszłości uczniowie poszukują podczas licznych zajęć muzealnych (miedzy innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego, ECS w Gdańsku, Muzeum Pergamonu czy Holocaustu w Berlinie), ale przede wszystkim w rzeczywistym kontakcie z drugim człowiekiem, w ramach wymiany z Twerem, podczas Marszu Pamięci do Katynia.

Klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. W ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UAM proponujemy uczniom udział w zajęciach doświadczalnych i wykładach na uniwersytecie. Fizyka w klasie politechnicznej realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywność uczniów. Biorą oni udział w projekcie CREDO przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Przewidujemy kontynuację współpracy  w ramach Programu Bogolubowa – Infelda ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).

Klasa 1F

Klasa 1G

Klasa 1H

Ekonomiczno-językowa

Biologiczno-chemiczna

Biologiczno-chemiczna

Połączenie matematyki i geografii jako przedmiotów rozszerzonych pozwala uczniom kształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych. Uczniowie maja  możliwość poszerzania swojej wiedzy w ramach współpracy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym (UP).

Propozycja tej klasy skierowana jest do uczniów, których pasją jest obserwacja świata przyrody – tajemnice pantofelka i tajniki reakcji chemicznych. Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy udział w licznych projektach, laboratoriach i wykładach realizowanych we współpracy z Wydziałem Biologii UAM w Poznaniu. Równocześnie uczniowie biorą udział w lekcjach organizowanych w Palmiarni oraz Ogrodzie Zoologicznym.

Propozycja tej klasy skierowana jest do uczniów, których pasją jest obserwacja świata przyrody – tajemnice pantofelka i tajniki reakcji chemicznych. Uczniowie biorąc udział w projekcie współpracy z Uniwersytetem Medycznym nie tylko poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, ale zapoznają się ze specyfiką studiów i ewentualnie przyszłej pracy. Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy równocześnie pakiet działań realizowanych współpracy z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu.