Jesteś 9267907 gościem | Dziś jest poniedzialek, 5 czerwca 2023 | Godzina 18:00 |  | 

Rada Rodziców


 

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydium Rady Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu serdecznie witamy Państwa w kolejnym roku szkolnym 2022/2023.

Rada Rodziców jest organem Szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim w oparciu o Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców (opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), Regulamin Rady Rodziców oraz Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Kieruje nią Prezydium, wybierane spośród delegatów klas, w trakcie corocznego Walnego Zebrania Rady Rodziców.

Aktywność Rady Rodziców skupia się na wspieraniu Uczniów i Szkoły. W ramach swojej działalności, w ubiegłym roku szkolnym, Rada przeznaczyła środki między innymi na: samorząd uczniowski, nagrody i konkursy, książki do biblioteki, rolety do sal szkolnych, pomoc socjalną, dofinansowanie wydarzeń i wiele innych inicjatyw. To wszystko było możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Jesteśmy Radą Rodziców entuzjastycznie podchodzącą do pracy na rzecz społeczności szkolnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Rodziców, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko rozumiane dobro naszego Liceum.

Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców, dzięki którym możemy realizować nasze wspólne pomysły
i zamierzone cele. Proponowana składka to 200 zł, ale nie ma górnego limitu ;)

Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły bądź elektronicznie
na podany poniżej nr rachunku bankowego.

 

Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
ul. Krakowska 17A, 61-889 Poznań

numer konta: 15 1020 4027 0000 1902 0031 3999

z dopiskiem „Rada Rodziców VI LO – imię i nazwisko ucznia, klasa”

 

Ulotka Rady Rodziców RR_kompetencje_zasady