Jesteś 9267885 gościem | Dziś jest poniedzialek, 5 czerwca 2023 | Godzina 17:50 |  | 

Historia szkoły

 

Historia naszej szkoły.

1921

 • Powołanie przez władze oświatowe Państwowego Gimnazjum na św. Łazarzu (ul. Wyspiańskiego 8).
 • (26 X) Poświęcenie szkoły przez ks. bp Łukawskiego.
 • (XII) Ufundowanie przez uczniów "Cegiełki wawelskiej" z napisem: "Młodzież Gimnazjum na św. Łazarzu w Poznaniu" i umieszczenie jej na Wawelu.
 • Powołanie 16 Drużyny Harcerskiej im. Józefa Bema.

1923

 • (IV) Poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Towarzystwo Rodzicielskie.

1924

 • (15 II) Uchwała Rady Pedagogicznej (zatwierdzona przez Kuratorium) o ustanowieniu św. Kazimierza patronem szkoły.
 • Podjęcie starań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadaniu szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego - zatwierdzenie decyzji - 15 III.
 • Nowa nazwa szkoły: Państwowe Gimnazjum Męskie Humanistyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego (na czapkach uczniowskich emblemat GP).
 • (24 XI) Udział nauczycieli i uczniów w uroczystościach na cześć I. J. Paderwskiego - Teatr Polski.
 • I. J. Paderewski gościem w szkole swojego imienia.

1927

 • (1 IX) Wprowadzenie legitymacji uczniowskich, które upoważniały do zniżek.

1929

 • Wprowadzenie nowego programu nauczania, który przewidywał 30 godzin lekcji tygodniowo.

1930

 • Przeniesienie szkoły do nowej siedziby przy Wałach Zygmunta Starego (dziś Akademia Ekonomiczna).

1937

 • W wyniku reformy szkolnictwa szkoła otrzymała nową nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ignacego Jana Paderewskiego, z podziałem na klasy gimnazjalne i dwie klasy liceum.

1939

 • Wybuch wojny - przerwanie działalności szkoły - udział młodzieży m.in. w kampanii wrześniowej, powstaniu warszawskim.

1945

 • Reaktywowanie działalności szkoły pod nazwą Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 • (IV) Przydzielenie szkole nowego gmachu po b. niemieckim Gimnazjum im. F. Schillera ul. Wały Jagiełły 1/2 (obecnie Krakowska).
 • I posiedzenie Rady Pedagogicznej - 27 sierpnia.

1946

 • 4 -11 lutego pierwszy powojenny egzamin dojrzałości.

1949

 • (8 III) Otwarcie testamentu I. J. Paderewskiego, w którym umieszczony został zapis dla: Rady Opiekuńczej Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego.

1950

 • Likwidacja (w wyniku prowokacji komunistycznych władz oświatowych i Urzędu Bezpieczeństwa) Gimnazjum św. Marii Magdaleny i przeniesienie części grona pedagogicznego i uczniów do Liceum im. I. J. Paderewskiego.

1956

 • Utworzenie klas żeńskich.

1971

 • Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru szkoły.

1972

 • Założenie "Złotej Księgi Szkoły" dla uhonorowania wybitnych absolwentów Paderka.

1975

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi Szkoły.

1980

 • W auli szkoły odbyły się pierwsze wybory do władz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska.

1981-87

 • Okres stanu wojennego w szkole - protesty uczniów ("ciche przerwy", druk ulotek, wydawanie razem z V L.O. czasopisma pt. "V - Wiadomości 5 i 6 Liceum Ogólnokształcącego".

1986

 • Uruchomienie pierwszej pracowni informatyki.
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Absolwenci - Absolwentom", ufundowanej przez Absolwentów matura 1956

1988

 • Nawiązanie współpracy z Emelwerda College w Emmeloord w Holandii.

1989

 • Powstanie III RP - wprowadzenie zmian w programach nauczania (likwidacja "białych plam" w podręcznikach historii, języka polskiego, geografii). W oficjalnych programach wychowawczych odrzucenie komunistycznej indoktrynacji.
 • Nawiązanie współpracy z Pozuelo de Alarcón - Hiszpania.
 • Nawiązanie współpracy z Gymnasium Nepomucenum Rietberg - Niemcy.

1990

 • Przywrócenie lekcji religii do szkoły.

1992

 • Sprowadzenie prochów I.J.Paderewskiego - uczestnictwo nauczycieli i uczniów, pocztu sztandarowego w uroczystościach w Auli UAM.
 • Odsłonięcie repliki (oryginał Aula UAM) tablicy pamiątkowej poświęconej I. J. Paderewskiemu.

1993

 • Nawiązanie współpracy z St. Stanislascollege Delft - Holandia.
 • (21 I) Podpisanie aktu notarialnego Fundacji im. I. J. Paderewskiego przy VI Liceum.

1995

 • Przyjęcie szkoły do zrzeszenia szkół UNESCO.

2000

 • Nawiązanie współpracy z Liceum Technicznym w Gislaved w Szwecji.

2001

 • (IV) Dla uczczenia jubileuszu szkoły uczniowie wyliczyli 80! (silnia).

2002

 • I miejsce konkursie Ligi Liceów organizowanym przez "Gazetę Wyborczą".

2003

 • (II) Najdłuższa lekcja języka polskiego (56 h) - wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.
 • I miejsce w konkursie Ligi Liceów organizowanym przez "Gazetę Wyborczą".
 • Nawiązanie współpracy z Liceo Lagrangian w Vercelli we Włoszech.

2004

 • Ostatnia matura czteroletniego liceum na podbudowie szkoły podstawowej 
 • I miejsce w Lidze Liceów - konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą".

2005

 • Przystąpienie szkoły do projektu: Międzynarodowe Partnerstwo Szkół / MPS/.
 • "Nowa" matura dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
 • Otwarcie dla uczniów nowej czytelni z dostępem do Internetu.
 • Remont szatni.
 • Uruchomienie siłowni.
 • Udział w programie edukacyjnym w Centrum Uniwersyteckim Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej k.Moskwy.

2006

 • Obchody 85 - lecia Gimnazjum i Liceum im. I.J.Paderewskiego.
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 25 lat NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania regionu Wielkopolska.
 • Rada Rodziców przyznała po raz pierwszy statuetki "Primus Inter Paderek" dla wyróżniających się uczniów.
 • I miejsce w Lidze Liceów - konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą".

2007

 • I miejsce w Lidze Liceów - konkursie organizowanym przez "Gazetę Wyborczą"
 • Udział młodzieży w I Marszu Pamięci - Gniazdowo - Las Katyński.